بررسی چگونگی شکل‌گیری گفتمان نقاشی نوگرا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار دانشگاه هنر

چکیده

چگونگی شکل‌گیری گفتمان نقاشی نوگرا در ایران، مورد مطالعه‌ی مقاله‌ی پیش‌رو است. بررسی چگونگی تولید نشانه‌های نوظهور در نقاشی معاصر ایران، براساس نظریه‌ی گفتمان لاکلا و موفه و روش تحلیل متون با توجه به مفاهیم رمزگان برون‌متنی و ساختار سلسله‌مراتبی متن برطبق نشانه‌شناسی لایه‌ای انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی، از نظر روش توصیفی تحلیلی است.یافته‌ها نشان می‌دهد که کنش اجتماعی نوگرایی با ورود دال‌های شناوری چون "امپرسیونیسم"، "پست‌امپرسیونیسم" ، "اکسپرسیونیسم" و "کوبیسم" از طریق مطالعه‌ی آثار مدرن اروپا، شکل گرفت و در پیِ آن، دال "سنت‌های‌تصویری" مدلول تازه‌ای یافت و با ایجاد مدلول تازه، گفتمان‌هایی تازه در رابطه باهم شکل گرفتند و بدین‌سان هویت "نوگرایی" در رابطه با "سنت‌گرایی" به تثبیت رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study in Formation of Modern Painting Discourse in Iran

نویسندگان [English]

  • z kiashemshaki 1
  • f sojoodi 2
1
2
چکیده [English]

This article is an attempt to study the formation of modernist painting discourse in Iran. The
study of newly emerging signs in Iranian contemporary painting has been done under the light of
Laclau and Mouffe’s discourse theory and the concepts of extra-textual codes and hierarchical
structure of texts as explained in stratificational semiotics. The present research is essentially
fundamental. The method of the research is analytical and descriptive. Our findings show that the
social action of modernism was formed by the involvement of floating signifiers such as
“impressionism”, “post-impressionism”, “expressionism” and “cubism” through the study of
modern European artworks and as a result, signifiers of “visual traditions” articulated with newsignifieds and therefore new discourses formed in relation to each other and the identity of
“modernism” was established against “traditionalism”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran painting
  • modernist painting
  • stratificational semiotics
  • discourse analysis
  • Laclau and Mouffe