ساختار نقش هراتی در فرش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد پژوهش هنر:دانشگاه شاهد

چکیده

 یکی از نقوش سنتی فرش ایران نقش هراتی است. این نقش از نظر لغوی منسوب به هرات و دراصطلاح، ساختاری است متشکل از دو برگ –یا دو برگ ماهی شکل _  متقابل و قرینه که گل شاخص و درشتی را در برگرفته اند.در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن  توصیف دقیق  این نقش  ، ساختار فرمی آن تحلیل شده و انواع آن در واگیره , متن و حاشیه فرش معرفی گردد.  مطالعه سیر تحول این نقش نشان می دهد که روش ها و سلائق بافندگان هرمنطقه از نقطه نظر سبک بافت ، اندازه واگیره ، نقشمایه های به کار رفته ، شیوه طراحی و رنگ بندی, موجب تغییرات ، تنوع و اطلاق اسامی متعدد به این نقش شده است که خود، عامل مهمی درشناسایی محل بافت آن به شمار می آید. درروند تحولات  این نقش ، همچنان دو ویژه گی تداعی حرکت نقشمایه های اصلی به دور نقشمایه مرکزی و استفاده ازحاشیه های خاص _  سماوری و یا دوستکامی_  پابرجا مانده است. همچنین به دلیل کاربرد مسلط نقشمایه ماهی و یا برگ مشابه ماهی ، این نقش تقریبا در تمامی مراکز بافت ایران، "ماهی"، " ماهی درهم"،"حوض و ماهی" نامیده شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structure of Herati Pattern in Persian Carpets

نویسنده [English]

  • L nafisi nia
چکیده [English]

Herati is a traditional pattern in Persian carpet. Lexically, this pattern is attributed to Herat and it
consists of two motifs in structure – mainly reciprocal and symmetric leaves or fish shaped
leaves that encircle a distinctive large flower.
Herati design can be connected to the ancient art of Iran, but the latest form is clearly identified
in the artworks of Timurid and Safavid era.
Perhaps the first prototypes of Herati carpet design were woven in Herat, in the Great
Khorasan or the region, and then were introduced to the world’s carpet markets. Nevertheless,
gradually along with other weaving centers in Iran, it is woven in other countries like India,
Afghanistan, Armenia, Turkey and Syria.
Due to the variety of methods, weaving style, taste, sampler size, common motifs, design and
color, in different regions, the Herati pattern has entailed various names and that can especially
contribute to the identification of the regions of production.
design Two characters have survived In the process of the design development:
_ Circular multiplication of the main motifs around the central motif.
_ The use of certain SAMAVARI and DOOSTKAMI borders.
Due to the dominance of fish & fish–shaped leaf motifs, and use of diamond shape, called
pond, this motif is traditionally named as “Fish”, “Fish Up”, “Fish and Pond” in all Iran’s
weaving centers, and in fact these are versions of the Herati patterns.
In this article the structure of Herati pattern, its evolution and its different versions in different
parts of Iran has been comparatively investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian carpet
  • Herati
  • Fish Up pattern
  • structure
  • style