نشانه ‏شناسی فرهنگی در آثار هنر محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،پژوهش هنر:دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیارعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هنر محیطی به عنوان یک جنبش هنری که به نظر می‏رسد سعی دارد راه حلی برای بحران و معضلات زیست محیطی که امروزه جهان را در برگرفته مطرح کند، برای رسیدن به اهدافش با مدد ازتمامی شرایط خارجی، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی که می‏توانند فرد یا گروهی را تحت تاثیر قرار دهند در مسیر اهدافش گام بر می‏دارد. به تعریفی، هنر محیطی که یکی از شاخه‏های هنر جدید است، سعی دارد با نگرشی نو به رابطه انسان با طبیعت بپردازد و راهکارهای جدیدی را برای همزیستی با محیط اطراف در اختیارمان بگذارد. با نگاهی دقیق‏تر به هنر محیطی و زیر‏شاخه‏های آن و  هنرمندانی که به نوعی در این عرصه گام نهادند، ابعادی آشکار خواهد شد که به همان اندازه‏ای که طبیعی هستند‏، فرهنگی نیز هستند. بنابراین با توجه به نقش علم نشانه‏شناسی که در این میان سهم بسزایی را در معرفی فرهنگ‏ها و جهان امروز ایفا می‏کند؛ و از آنجا که در حوزه نشانه‏شناسی هیچ چیز خالی از نشانه نیست و از طرفی در هم آمیختگی جهان نشانه و نانشانه موضوعی است قابل تأمل، به همین سبب در این پژوهش، نشانه‏شناسی فرهنگی، در خصوص رابطه موجود بین "فرهنگ، طبیعت و آثار هنرمحیطی" پرداخته و همچنینبررسی سه اثر از سه هنرمند شاخص هنر محیطیو بررسی نشانه‏ها در این آثار از طریق رویکرد نشانه‏شناسی فرهنگی و لایه‏های زیرین معنایی اثر مورد مطالعه و بررسی قرار می‏گیرد. روش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، که بر این اساس ضمن دیدن اشتراک‏هایی در استفاده از عناصر طبیعت از قبیل (سنگ، چوب، ....) و میرا بودن آن‏ها به تفاوت‏های بیانی و نوع بکارگیری عناصر در زیر‏شاخه‏های هنر محیطی و آثار این هنرمندان می‏توان پی برد. علاوه بر آن می‏توان نتیجه گرفت، این آثار که در طبیعت شکل می‏گیرند جزئی جدا ناپذیر از طبیعت و فرهنگ انسانی در مناطق مختلف و یا فرهنگ‏های فراگیرتر هستند. نشانه‏ها در این آثار دارای بار معنایی فرهنگی –اجتماعی می‏باشند، چرا که در ابتدا به حفظ محیط‏زیست و زندگی بشر در سطحی وسیع و در کنار آن به بیان فرهنگ‏های مشترک جهانی می‏پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Semiotic Analysis of environmental Artworks

نویسندگان [English]

  • A mohamadian 1
  • M sharifzade 2
1
2
چکیده [English]

Environmental art as an art movement that claims to present a solution to the
environmental crisis and problems of the contemporary world, takes in all the external,
physical, social and cultural opportunities which might affect any person or group in
order to realize this idea. In other words, environmental art, which is one of the rather
younger branches of art, tries a new approach to the human relationship with nature and
explores new ways for coexistence with the environment around. By a deeper
consideration into environmental art, its branches and artists, some new aspects of
equally natural and cultural value will be revealed. According to the role of semiotics
which has an important position in textual analysis of the contemporary culture
phenomena, and on the other hand the combination of significant and insignificant
world is considerable, the relationship between “culture, nature and works of
environmental art” is subject to this study. And also, three works of three environmental
artists are studied through a cultural semiotic approach to layers of meaning. This descriptive-analysis research is based on the view that participation of the elements of
nature such as stone, wood, etc. and its temporality would make essential differences in
expression and application of the elements in works performed by these artists.
Furthermore, it can be concluded that these works which are formed in the nature,
become an inseparable part of the nature and human culture in different regions orcultures. Marks and signs have cultural and social connotations because they preserve
ecology and human life primarily and parallel with the expression and common world
cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural semiotics
  • sign
  • culture
  • environmental art
  • ecological