رویکرد گروتسکی (عجایب‌نگارانه) در آثار نقاشان معاصر ایران مطالعۀ موردی: آثار بهمن محصص، پروانه اعتمادی و احمد امین‌نظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ

2 کارشناسی ارشد رشتۀ نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ

10.22133/part.2021.266601.1000

چکیده

پژوهش حاضر با رویکرد گروتسکی (عجایب‌نگارانه) در آثار برخی از نقاشان معاصر ایران (بهمن محصص، پروانه اعتمادی و احمد امین‌نظر)، به‌منظور دریافت چگونگی مصداق‌یافتن این شیوۀ هنری در نقاشی‌های آنان تدوین شده است. در نخستین گام، چند هنرمند عجایب‌نگار معاصر ایران انتخاب و تعدادی از نقاشی‌های نامتعارف آن‌ها، از حیث وجود مؤلفه‌های گروتسک مطالعه شده است. مؤلفه‌های گروتسکی، که در این پژوهش معرفی شده‌اند، عبارت‌اند از: 1. ناهماهنگی؛ 2. مضحکه و هراس؛ 3. اغراق و زیاده‌روی؛ 4. نابهنجاری؛ 5. بیان انتقادی، اعتراضی و اجتماعی. داده‌‌ها به روش اسنادی جمع‌آوری و مقاله به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده است. اطلاعات آماری در این پژوهش، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند، از میان نقاشی‌های برخی از نقاشان معاصر ایران از سال 1337 تاکنون گزینش شده است. در این پژوهش به معرفی چند تن از نقاشان شاخص اکتفا شده است که گرایش‌ها و موضوعات عجیب‌ در آثارشان بیش از دیگران محسوس است. نتایج به‌دست‌‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که اندیشۀ نوجویی و دست‌یافتن به شیوه‌های تصویری مدرن در برهه‌ای از سیر تحولات هنری معاصر ایران به یکی از دغدغه‌های هنرمندان تبدیل شده است. در این میان، نقاشانی ظهور کرده‌اند که هریک در دوره‌ای از فعالیت هنری خود با پشت‌کردن به سنت‌ها، به جست‌وجوی راه نوینی برای بیان ذهنیت و تخیلات خود همت گماشته و در این مسیر، آثاری متفاوت و بعضاً عجیب‌وغریب خلق کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grotesque’s Approach in The Works of Contemporary Iranian Painters Case Study: Works of Bahman Mohases, Parvane Etemadi & Ahmad Amin Nazar

نویسندگان [English]

  • abbas namjoo 1
  • Afsaneh Mozafar Nezhad 2
1 Associate Professor , University of Science and Culture
2 MA in Painting, University of Science and Culture
چکیده [English]

The present study has been conducted based on the grotesque approach in the works of a few contemporary Iranian painters  ( Bahman Mohases, Parvene Etemadi & Ahmad Amin Nazar) with the aim to find out how to apply this artistic methodin their paintings. As an initiative step, a few modern  grotesque artists were selected and then some paintings among their works has been studied. Grotesque components which are introduced in this study include: 1. Disharmony,2. Satire & fear,3. Exaggeration,4. Anomaly ,5. Criticism, objection and social expression. The related data was collected according to documentary method and thearticle is written in descriptive-analytic  method. The statistical data of the study  have been selected   through purposive samples of the works of some of the contemporary Iranian artists since 1958 .This study is restricted to introducing a few prominentpainters whosestrange tendencies and weird subjects in their works are more tangible than others.. The results of this study indicate that thought of modernity and achieving modern visual  methodsin an era of contemporary artistic evolutions in Iran, has become one of the artists’ concerns In the meantime, painters have been emerged that each of whom in a period of artistic life, by ignoring traditions, have been seeking new ways to express their mentalityand imaginationsand  in this way  they have created distinctive and strange works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Grotesque
  • modern thoughts
  • Contemporary Iranian Artists