مطالعه تطبیقی نقوش قلمدان های روسی و ایرانی به سبک روسی در مجموعه آثار لاکی ناصر خلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی؛دانشگاه تربیت مدرس؛تهران؛ایران

چکیده

در دوران قاجار، بیش از هر زمان دیگری، قلمدان های کاغذی در ایران رونق داشته و نقوش و تصاویری که بر روی سطوح قلمدان و جهت تزئین آنها به کار گرفته می­شد از تنوع فراوانی برخوردار بوده است. از این میان، مجموعه ای از نقوش بر روی قلمدان­های ایرانی آن زمان که با تصویر بانویی در سطح فوقانی قلمدان وتصاویری از دسته های گل، پرندگان و یا پرتره هایی از مردان یا زنان در ناحیه بالایی و پایینی این تصویر بانو قرار داشت، مجموعه ای از قلمدان ها را پدید آورده است که نمونه های مشابهی از آن در قلمدان های تولیدی آن زمان کشور روسیه نیز موجود است. در این مقاله قصد برآن بوده است که با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی ساختارشناسانه به مطالعه تطبیقی میان نقوش قلمدان های روسی و ایرانی به سبک روسی در مجموعه آثار لاکی ناصر خلیلی، پرداخته شود و نقاط اشتراک و افتراق میان این دو گروه قلمدان، بررسی شود. با توجه به مدارک موجود، تاکنون بررسی دقیق و موشکافانه ای برای مطالعه تطبیقی میان نقوش این دو گروه قلمدان صورت نگرفته است و این مقاله اشاره برآن دارد که، هم هنرمندان روسی از سبک نقاشی ایرانی تاثیر پذیرفته­اند و هم هنرمندان ایرانی از موضوعات مورد استفاده در تابلوهای روسی و غربی، اقتباس نموده­اند و از آن­ها در تصویرگری­ قلمدان­های ایرانی، استفاده نموده­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between the Russian Pen Case Image and the Russian Style Iranian Ones in Nasser Khalili Lacqure Collection

 1) ادیب برومند، عبدالعلی،(1366)،هنر قلمدان، تهران: وحید. 2)خلیلی، ناصر.د، رفیعی سخایی، سودابه،(1386)،کارهای لاکی، تهران: نشر کارنگ. 3)کریم زاده تبریزی، محمدعلی، (1379)، قلمدان و سایر صنایع روغنی ایران، لندن: ساتراپ و مستوفی. 4)ذکا، یحیی،(1366)، لباس زنان ایران، چاپ اول، تهران: نشر اداره موزه­ها و فرهنگ عامه. 5)   تاجری، بیوک، (1391)،  سبک های نقاشی فولکوریک روسی، بازیابی در 16 اسفند
http://pooyamoshavereh.persianblog.ir/post/6155 6) Wikimedia, Retrieved 25 September. 2013)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_Madonna_della_seggiola.jp