بازتولید اسطوره‌ای تخت جمشید در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی وتطبیقی هنر اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

 مطابق نظر اسطوره‌شناسان جدیدی همچون رولان بارت، اساطیر در دوران معاصر از میان نرفته بلکه فقط تغییر شکل داده‌اند و با بازتولید خود حتی بارها پایدارتر از قبل به کار خویش ادامه می‌دهند. یکی از مؤثرترین اسطوره‌های بازتولید شده در دوران معاصر ایران، به‌ویژه در ارتباط با آثار هنری و صنایع دستی، تخت جمشید است که هم در دوران پهلوی و هم دوران بعد از انقلاب، هرچند با رویکردهای متفاوت، حضور پررنگی داشته است. در این مقاله پس از بررسی موضوعِ «اسطوره‌های معاصر» با توجه به آرای نظریه‌پردازان این حوزه، به اسطوره بازتولید شده تخت جمشید در دوران معاصر پرداخته و کارکردهای ایدئولوژیکِ آن در ایران معاصر نمایانده شده است. در این راستا نمونه‌های متعددی از آثار هنری و صنایع‌دستی معاصر نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mythical Reproduction of Persepolis in Contemporary Iran

نویسنده [English]

  • S BAGHBAN
چکیده [English]

The more recent trend of mythologists, including Roland Barthes
state that the myths are not abandoned in the contemporary life, but just
transformed, and through regeneration, they now prove to function even
more sustainable and effective than the past. Persepolis is one of the most
frequently reproduces myths in contemporary Iran, especially through the
handcrafts produced either before or after the Islamic revolution in Iran
(1978). The present research investigates the reproduction of Persepolis
myth and its ideological functions in Iranian contemporary art in the light
of the idea of “Contemporary Myths”. Tokens of this
reproduction/regeneration process in contemporary artworks and
handcrafts are studied through the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persepolis
  • Contemporary myths
  • Art
  • Handcrafts